www.GALASART.com

Gallas Art Gallery

Абстрактен стил

Модернизмът е понятие с което се назовава период в развитието на визуалните изкуства, който обхваща края на 19 век и началото на 20 век. Характеризира се с преосмисляне на идеите на предишните епохи. Модернизмът се отказва от обективното отражение на действителността и се концентрира върху субективността. С модернизма се свързват много художествени течения от 20 век едно от които е абстракционизма.

Абстрактното изкуство не изобразява конкретни предмети и събития. Целта му е хармония от цветове и форми, с които да предаде определени чувства и емоции.

Абстракционизмът е тясно свързан с експресионизма. При експресионизма се засилва изразителността чрез опростяване или деформиране на формата, засилване на цветовите контрасти, динамиката, движението, като от най-важно значение са душевността и чувствата на художника.IMG_6623resize

Започвайки картината по темата за Леонардо да Винчи трябва да обмислите добре КОМПОЗИЦИЯТА, т. е. как да подредите обектите в картината с цел най-доброто им представяне на зрителя.

Например в картината ми “Виола”,центърът е женска фигура, която прелива в музикален инструмент.На заден план са форми загатващи леенето на музиката.

Може да използвате контраст както между формите така и между цветовете. В същата картина студеният син тон на фигурата контрастира с топлия, в охра, жълто, оранжево и червено заден план.

Кратките съвети са само с цел да уленснят работата ви а не неотлъчно да ги следвате!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 17/01/2014 by .
%d bloggers like this: